Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng nằm trong khu vực thuộc huyện Bố Trạch, và Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, cách thành phố Đồng Hới khoảng 50 km Xem thêm