Ngày 11-3, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho biết chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài đã quyết định đưa gốc cây sưa nặng gần Xem thêm