Con đường làng vào nhà lưu niệm Đại tướng ở làng An Xá (Lộc Thủy, Lệ Thủy) được người làng thường xuyên quét dọn sạch sẽ, tinh tươm. Xem thêm