Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Bình đang thực hiện việc tôn tạo mộ Lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh nhưng không hề hỏi ý kiến dòng tộc họ Nguyễn Xem thêm