Được phát hiện vào mùa hè năm 1923, hai thông tin viên người Pháp đã phát hiện di chỉ khảo cổ học Bàu Tró, Bàu Tró là tên của Xem thêm