Dau Tu Du Lich, Ông Lê Hùng Phi, Giám đốc Sở Văn Hoá – Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết, hai tháng đầu năm nay Xem thêm