Nhà đại tướng Võ Nguyên Giáp: Những ngày mùa thu cuối tháng 8, đầu tháng 9, cả nước nô nức hướng đến những ngày đại lễ lớn của dân Xem thêm