Quảng Bình ký biên bản ghi nhớ với Công ty Kế hoạch - Đầu tư Zeta HQ về việc đầu tư Dự án Khu vui chơi giải trí Xem thêm