Bãi biển Quang Phú thuộc huyện Quảng Trạch, Quảng Bình có ranh giới phía bắc giáp tỉnh Hà Tĩnh qua Đèo Ngang, phía nam giáp thị xã Ba Xem thêm